PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mầm non Việt Thắng:Địa chỉ Camera|T.Sinh lh: 0303777617sonbkh02
09-21-2011, 04:16 PM
Khi vào mạng phụ huynh sử dụng trình duyệt Internet Eplorer (có biểu tượng chữ e và gõ trực tiếp địa chỉ của trường trên địa chỉ link: http://
1. Địa chỉ vào mạng máy 1: http://mamnonvietthang.net:81 (http://mamnonvietthang.net:81/) (2a,3a,4a,5a,2c,3c)
2. Địa chỉ vào mạng máy 2: http://mamnonvietthang.net:82 (http://mamnonvietthang.net:82/) (2b,3b,4b,5b,4c,5c)
Chú ý: ID và password lớp nào thì tương ứng với lớp đó: Ví dụ: ID:lop2a, Pass:2a
Mọi thông tin hỗ trợ vui lòng xin liên hệ.
Phòng kỹ thuật trường mầm non Việt Thắng:
Tel: 0303777617 hoặc 0975357113