_Diễn đàn TimSeThay hỗ trợ mua bán , tuyển dụng bằng việc kết hợp sử dụng G+ , facebook trên mỗi bài viết để giúp người mua & bán dễ dàng tìm thấy nhau hơn.

_TimSeThay sẽ mở thêm khu vực mua bán hàng đã qua sử dụng ( second hand ) giữa thành viên với thành viên.(Customer To Customer- C2C )

_Mục đích tạo một môi trường thân thiện , tin cậy hơn với việc mua bán cá nhân . Diễn dàn Timsethay sẽ tiến hành xác định tài khoản bằng việc kích hoạt tài khoản với sms = 1000 vnd.

_Toàn bộ doanh thu từ kích hoạt tài khoản sẽ được chuyển cho quỹ từ thiện với chương trình thăm các viện mồ côi hàng tháng.


_Phần thưởng 100k dành cho những góp ý hay nhất.
Mọi ý kiến góp ý xây dựng khu vực mua bán C2C xin vui lòng gửi về chuyên mục góp ý diễn dàn : http://timsethay.com/forums/35-Gop-y...-dien-dan.html

Thân
BQT TimSeThay